Nástavbový obor, dvouletý denní

Gastronomie  65-41-L/51

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností v oboru gastronomie. Uplatní se ve všech typech provozů, ve funkcích provozních pracovníků stravování a ubytování, středním managementu nebo jako samostatní podnikatelé.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent získá maturitní vysvědčení.

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách podobného zaměření.


 

Tříleté obory,

rozumí se denní studium:

Řezník – uzenář   29 – 56 – H/01

Kuchař – číšník   65 – 51 – H/01 (ŠVP kuchař – číšník)

Kuchař                   65 – 51 – H/01 (ŠVP kuchař)