Za relevantní omluvenku je považováno lékařské potvrzení nebo zdravotní zpráva s čitelným datem od-do.